فرمانده کل سپاه خطاب به بازنشستگان سپاه، گفت: شما اکنون هم در میدان هستید و هنوز دشمن از شما می‌ترسد و نگران است. هنوز هم شما را در میدان مشاهده می‌کنیم‌، اغتشاش که می‌شود، شما هستید، مراجعه می‌کنید، سازماندهی می‌شوید و به میدان می‌روید و این یعنی هنوز هستید. به گزارش فارس، سرلشکر حسین سلامی صبح پنجشنبه، در جمع وابستگان و بازنشستگان سپاه پاسداران، گفت: تا شما هستید نسلی که تکثیر شده و پرچم را از ما و شما گرفته، همان روحیه را با همان عشق، معرفت و ادب می‌جنگد. به همین دلیل، این ۴۵ سال سرشار از بغض دشمن از صلابت شما و فرزندان شما بوده است.