دو شهروند ایرانی آزادشده در جریان تبادل زندانیان ایران و آمریکا، وارد تهران شدند. به گزارش ایرنا، این دو نفر «رضا سرهنگ‌پور» و «مهرداد معین انصاری» نام دارند.