نمایندگان مجلس در جلسه دیروز، در جریان بررسی تقاضای مسکوت ماندن طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها، با این تقاضا به مدت ۶ ماه موافقت کردند. پیش از این قرار بود براساس اصل 64 قانون اساسی که هر 10 سال 20 نفر می‌تواند به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود، و عدم اجرای این اصل بعد از دو دهه، 40 نفر به تعداد نمایندگان مجلس در چند حوزه انتخابیه افزوده شود.