عباس تعدادی، مسئول دفتر حقوقی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خراسان رضوی گفت: چند ماه پیش یک آمر به معروف و ناهی از منکر به خانمی که اقدام به کشف حجاب کرده بود در کمال احترام تذکر لسانی بسیار ساده داده و عبور می‌کند که به طور ناگهانی همسر فرد مربوطه از پشت سر به آمر به معروف حمله کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است. وی با بیان اینکه پلاک ماشین فرد خاطی شناسایی و خودروی وی توقیف شد، افزود: ضارب به ۱۶ ماه حبس تعزیری برای جنبه عمومی و پرداخت ۱۶۵ میلیون تومان جریمه و دیه محکوم شد.