وزیر خارجه کویت حل مسائل مرزی با ایران و عراق را یکی از اهداف چهارگانه وزارت خارجه کویت دانست و بر ضرورت حل‌وفصل این امر تاکید کرد.

به گزارش رویداد،۲۴ سالم عبدالله الجابر الصباح در گفت‌وگوی تفصیلی با روزنامه کویتی «الرأی» در خصوص مسائل مختلفی که دستگاه دیپلماسی این کشور با آن مواجه است، از جمله پرونده‌های اصلی روی میز وزارت خارجه این کشور و میزان آمادگی آن برای تحرکات بین‌المللی و تغییراتی که جهان شاهد آن است، توضیح داد.