مهدی کروبی در پیامی خطاب به کنگره حزب اعتمادملی نوشت:«حاکمیت با وجود ادعای دعوت به انتخابات، همه راه‌های مشارکت را بسته است و درصدد تکرار مجلس فعلی است.» وی می‌گوید که حاکمیت می‌خواهد «در چنین مجلسی بدون حضور احزاب مخالف، هر چه به صورت غیر قانونی انجام می‌داد، را قانونی سازد. باید این توطئه را افشا و خنثی ساخت». کروبی از اعضای حزب اعتمادملی خواست با ملت حرف بزنند و «دولت و مجلس و کل حاکمیت را نقد» کنند.