روابط ایران با روسیه نیازمند تجدیدنظر و بازنگری واقعی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: روسیه قابل اعتماد نیست و ما به تجدیدنظر و بازنگری واقعی نسبت به روابط با روسیه نیاز داریم. 

شهریار حیدری، به خبرنگار جماران گفت: روسیه را هم باید مثل کشور غربی ببینیم نه کشور دوست. کشور دوست، کشوری است که سیاست آشکار و پنهانش با ما مشخص باشد. بنابراین سیاست پنهان روسیه، سیاست غلطی بود که در حوزه خلیج فارس آشکار شد.

نماینده مردم سرپل ذهاب و قصرشیرین، افزود: روسیه دنبال منافع خود است. شاید این سخن به مذاق وزارت خارجه ما خوش نیاید، اما من اعتقاد دارم یکی از حاشیه‌های برجام همین روسیه است. روسیه از لحاظ نظامی قدرت جهانی است ولی قدرت اقتصادی ندارد حتی در برابر یک کشور اروپایی قدرت اقتصادی محسوب نمی‌شود. روسیه به ظاهر با جمهوری اسلامی همراهی می‌کرد اما سیاست پنهان روسیه این نیست، بلکه سیاست پنهان این کشور، تأمین منافع خود و به هم زدن رابطه کشورها است. موضع‌گیری روسیه در خلیج فارس درباره جزایر ایرانی، سیاست و چهره پنهان این کشور را کاملاً آشکار کرد. به نظر من مسئله‌ای مهم‌تر و بهتر از این برای جمهوری اسلامی نمی‌تواند باشد که روسیه قابل اعتماد نیست.

وی یادآور شد: روسیه تمامیت ارضی ما را زیر سؤال برد برای اینکه منافع خود را در خلیج فارس تأمین کند و از کشورهای حاشیه خلیج فارس امتیاز بگیرد چون کشورهای غربی به بهانۀ ایران‌هراسی و مسائل امنیتی، از کشورهای حاشیه خلیج فارس امتیاز می‌گرفتند اما بعد از اینکه رابطه کشورهای منطقه با هم ترمیم شد مثل رابطه ایران با عربستان و بحرین، و رابطه عربستان با یمن و سوریه، تقریباً یک ثبات سیاسی و امنیتی پایدار در منطقه ایجاد شد. به دلیل حضور غرب در منطقه، روسیه از دور نظاره‌گر بود اما وقتی که حضور غرب کمتر و سیاست‌های آن کمرنگ شد، بلافاصله روسیه سیاست و چهره پنهان خود را با طرح جزایر ایرانی خلیج فارس آشکار کرد.  

به گفته این نماینده، سیاست جمهوری اسلامی «نه شرقی و نه غربی» است. اینکه به روسیه، چین یا غرب تکیه کنیم کار اشتباهی است. نباید ما این‌قدر به کشوری تکیه کنیم و بقیه ظرفیت‌های جهانی را فراموش کنیم. امروزه روسیه و چین ثابت کردند که منافع ملی برای آن‌ها مهم‌تر از روابط حسنه با کشورهای دیگر است.