داوود حشمتی، فعال رسانه‌ای در صفحه‌ی شخصی خود اعلام کرد که سید محمد خاتمی براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی «ممنوع التصویر» نشده است. داوود حشمتی، فعال رسانه‌ای در صفحه‌ی شخصی خود با استناد به خاطرات حسین انتظامی نوشت: در تمام این سال‌ها دروغ گفتند که سید محمد خاتمی براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی «ممنوع التصویر» است. حسین انتظامی در کتاب خاطرات خود با عنوان پرگار فاش کرده است که با همکاری علی جنتی و شمخانی از دبیرخانه شعام استعلام شد و دبیرخانه وجود چنان مصوبه‌ای را تکذیب کردند.