سخنگوی وزارت خارجه ، در اظهاراتی گفت که مراحل آزادی آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران تا دو ماه طول می‌کشد.

به گزارش «ایسنا»، ناصر کنعانی در نشست خبری دیروز تاکید کرد: «بازه زمانی مشخص شده در این ارتباط از سوی مقامات ذیربط حداکثر تا سقف دو ماه در نظر گرفته شده بود و در این مسیر توافق شکل گرفت.»