هیچ ارتباطی بین تبادل زندانیان با آزادسازی دارایی‌های ایران قائل نیستیم

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه هیچ ارتباطی بین تبادل زندانیان با آزادسازی دارایی‌های ایران قائل نیستیم، گفت: در مورد تفاهم اخیر ما یک صورت جلسه با طرف آمریکایی با وساطت یک کشور ثالث داشتیم در مورد تبادل زندانیان و یک صورت جلسه دیگر هم در مورد مطالبه ما در بحث آزادسازی داریی‌های ایران‌. حسین امیر عبداللهیان در نشست با خبرنگاران با بیان این که ما مواقعی در مذاکرات حرف‌ها و خواسته‌های خود را از طریق رسانه‌ها بیان می‌کنیم، گفت: من در این جا بار دیگر روز خبرنگار را تبریک می‌گویم و بر این موضوع تاکید دارم که باید تعامل ما با رسانه‌ها افزایش پیدا کند و این ارتباط دو طرفه است. وزیر امور خارجه در سخنان خود تاکید کرد: ما همواره اعلام کردیم که هیچ‌گاه از میز مذاکره فاصله نگرفته‌ایم. وی گفت: ما هیچ گاه به دنبال توافق موقت و یا کم در برابر یک توافق کم نبوده‌ایم و نخواهیم بود. امیر عبداللهیان تاکید کرد: بحث آزاد سازی زندانیان‌ یک موضوع انسانی است و ما هیچ ارتباطی بین تبادل زندانیان به عنوان یک بحث انسانی با مسئله آزاد سازی دارایی‌های ایران قائل نیستیم.