سرویس اطلاعات و امنیت نیوزیلند مدعی شد که کشور‌های روسیه، چین و ایران برای دخالت در امور داخلی نیوزیلند تلاش می‌کنند.  به گزارش سایت دیده بان ایران، نشریه تایم، سرویس اطلاعات و امنیت نیوزیلند در گزارش تحلیلی خود از تهدیدات امنیتی نیوزلند که برای اولین بار  دیروز، جمعه منتشر شد، ادعا می‌کند که «ایران با نظارت و گزارش در مورد جوامع ایرانی و گروه‌های ناراضی در نیوزیلند درگیر مداخلات اجتماعی شده است».