نماینده دائم امارات در سازمان‌های بین‌المللی در ادعایی نسبت به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار همکاری کامل تهران با بازرسان آژانس شد. نشریه اماراتی «نشنال» که در لندن منتشر می‌شود به نقل از حمد الکعبی، نوشت، برنامه‌های هسته‌ای ایران «کاربرد صلح‌آمیز واقع‌بینانه‌ای ندارد.»