سهند نورمحمدزاده، متهم مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، از زندان قزل‌حصار به زندان کهنوج کرمان منتقل می‌شود.  حامد احمدی، وکیل انتخابی او درباره آخرین وضعیت موکلش در زندان به خبرنگار «شبکه شرق» گفته است: «متاسفانه (۱۷ مرداد) به سهند نورمحمدزاده در زندان قزل‌حصار گفته‌اند که وسایلش را جمع کند تا به کهنوج کرمان برود و ۱۰ سال را در زندان آنجا بگذراند. به او همچنین گفته‌اند که باید مبلغی بیش از ۵ میلیون تومان را به عنوان هزینه انتقال پرداخت کند.»