عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق حکم دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز همانند رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باید با دولت خداحافظی کند.

به گزارش خانه ملت، احسان ارکانی افزود: با تأیید حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به علت ممنوعیت مأموریت شاغلین موسسات غیردولتی به دولت طبق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، این حکم به سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه غیردولتی امام صادق (ع) که در دولت منصوب شده‌اند نیز تسری پیدا می‌کند. عضو کمیسیون اصل نود افزود: آقای داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) است مشمول حکم دیوان عدالت اداری خواهد شد و امکان ادامه تصدی در مسئولیت فعلی را نخواهد داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه تشریح کرد: خاتمه خدمت میثم لطیفی و داود منظور و جایگزینی آنها با دو فرد جدید واجد شرایط قانونی، آزمون بزرگ قانونگرایی دولت سیزدهم در تمکین به رأی صادره توسط قوه قضاییه خواهد بود.