در پی هتک حرمت مجدد قرآن کریم در سوئد، سفیر این کشور در تهران توسط ناصر کنعانی به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به سفیر سوئد گفت: تکرار بی‌حرمتی به قرآن کریم و مقدسات اسلامی در سوئد را به شدت محکوم می‌کنیم و مسؤولیت کامل پیامدهای تحریک احساسات مسلمانان جهان را متوجه دولت سوئد می‌دانیم.