به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سالم عبدالله الجابر الصباح، وزیر خارجه کویت در نشستی در پارلمان کویت گفت که منابع میدان الدره، ثروت مشترک کویت و عربستان است ولاغیر. الصباح افزود که وزارت خارجه کویت بیانیه بسیار واضحی درخصوص میدان الدره صادر کرده است. وی اشاره کرد که به حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران درباره موضع واضح کویت در این خصوص تاکید کرده است. وزیر خارجه کویت تصریح کرد که پایان مسئله ترسیم مرزها با ایران و عراق از اولویت‌های دولت است.