«کشف هسته جاسوسی اسرائیل

علیه ایران» در استانبول

 رسانه‌های ترکیه از بازداشت 11 نفر در استانبول به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل علیه ایران» و متواری شدن دو مظنون خبر دادند. به گزارش بی‌بی‌سی فارسی از منابع قضایی و امنیتی این کشور، واسطه میان سرحلقه این «هسته جاسوسی» و سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد)، یکی از اعضای جنبش اصلی مخالف دولت اردوغان بوده است. بر این اساس و به گزارش‌ رسانه‌های ترکیه، از یک سال و نیم پیش پرونده‌ای برای تعقیب اعضای «هسته جاسوسی موساد علیه ایران» در دادستانی استانبول باز شد که دو ماه پیش به بازداشت سرحلقه این «هسته» انجامید.