وزیر کشور درباره تشکیل کمیته تحقیق برای حوادث ۱۴۰۱ گفت: کار این کمیته و گزارش‌های آن ادامه دارد و اگر کسی شکایتی داشته باشد، حتما به آن رسیدگی می‌شود.  به گزارش ایرنا، احمد وحیدی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: کمیته ویژه‌ای هم که رئیس‌جمهور ایجاد کرده است، در امتداد همین کمیته تحقیق فعالیت دارد.