توافق اخیر ایران و عربستان

تاکنون فقط یک اعلامیه بوده

به گزارش «انتخاب» محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق در مصاحبه‌ای با المانیتور، ضمن آنکه اولویت را به بهبود روابط عراق با همسایگانش داد، با احتیاط نسبت به توافق اخیر ایران و عربستان خوش‌بین بود و گفت: «توافق اخیر ایران و عربستان تاکنون فقط یک اعلامیه است. باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.» وی افزود: «باید چند گام عملی مانند کاهش نفوذ تسلیحات در منطقه رخ دهد. در صحبت‌هایم با هر دو طرف، متوجه نیت‌های خوب شده‌ام، اما حل و فصل کلی ممکن است مدتی طول بکشد.»