نماینده اصولگرا درمورد برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف از جمله حجاب، گفت: در مورد طرح رفراندوم باید بگویم که یک ادعای بیخود است. رفراندوم به تمام معنا را در روز قدس و ۲۲ بهمن دیدیم که مردم پای کار آمدند بنابراین رفراندوم یعنی روز قدس و ۲۲ بهمن. محمدرضا احمدی، دبیر کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ افزود: این‌ها همه فرافکنی از طرف عده اندکی است و مردم، انقلاب و کشور را دوست دارند و حجاب را می‌خواهند. نه فقط برای حجاب که برای هیچ چیزی در کشور رفراندوم نیاز نیست. هر جا نیاز باشد مردم پای انقلاب و دفاع هستند.