وزارت دفاع طالبان از دیدار هیات‌های مرزبانی طالبان و ایران خبر داده است. به گفته خبرنامه این وزارت، این دیدار پس از اقدام نیروهای ایرانی برای احداث جاده در نقطه صفر خاک افغانستان صورت گرفته است که توسط نیروهای مرزی طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه مسدود شده بود.