معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد وضعیت دعوای حقوقی ایران و آمریکا درباره اموال مسدود شده ایران، که در دادگاه لاهه مطرح شده، گفت: در این زمینه سازوکاری برای گفت و گو با طرف دعوا از قدیم وجود داشته است.

به گزارش فارس، محمد دهقان افزود دیوانی به نام ایران و آمریکا وجود دارد که به دعاوی بین دو کشور رسیدگی می‌کنند.وی با بیان اینکه هردو کشور در این دیوان نماینده دارند، تصریح کرد: این موضوع صرفا یک موضوع حقوقی است و جنبه سیاسی ندارد و چون کاملا حقوقی است به همین دلیل معتقدیم سازوکار دیوان داوری ایران و آمریکا امکان مذاکره وجود دارد.