محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: «پنج سال پیش در چنین روزی، ایالات متحده برجام را به خاطر منافع اسرائیل ترک کرد و یک دستاورد دیپلماتیک منحصر به فرد را از بین برد.» در ادامه این توئیت آمده: «ایالات متحده بدون هیچ جایگزینی، منافع همه به ویژه آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها را به خطر انداخته است.» جواد ظریف در پایان نوشته: «نتیجه آن، رها کردن فرصت‌های مشترک به نفع توهمات حاصل جمع صفر است.»