وزارت امور خارجه سوئد در اعتراض به اعدام فرج‌الله چعب (حبیب اسیود)، سرپرست سفیر ایران را احضار کرد. وزارت خارجه سوئد در بیانیه خود مدعی شد: «مجازات اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل برگشت است و سوئد همراه با سایر کشور‌های اتحادیه اروپا استفاده از آن را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.»