احمد زیدآبادی در واکنش به عکس ابراهیم رئیسی در سفر به سوریه و احترام به زنان بی‌‌حجاب دولت اسد، در کانال تلگرامی خود نوشت: «به نظر من هم این رفتار نوعی ادای احترام به زنان حاضر در محل است. اما پرسش این است که چرا زنان وطن خودمان با همین سطح از پوشش مورد احترام قرار نمی‌گیرند و در عوض با آنان به زبان اهانت و بیزاری و تهمت برخورد می‌شود و مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند؟ چرا احترام به زنان بدون روسری در آن نقطه دنیا امری ممدوح و در این نقطه زمین مذموم است؟»