معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: الزامی ندارد که وزرای پیشنهادی با هم به مجلس معرفی شوند اما بهتر است هرچه زودتر معرفی این چهار وزیر صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی  در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت، افزود: وزرایی که اکنون باید معرفی شوند، وزیر جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و صمت هستند. البته درباره وزارت بازرگانی نیز امید است پس از این‌که دوفوریت آن در جلسات گذشته تصویب شد، هفته آینده جزئیات و بررسی‌های لازم در مجلس انجام شود تا وزیر این وزارت‌خانه نیز معرفی شود.