قتل آیت‌الله سلیمانی

برنامه‌ریزی شده و هدفمند بود

مجتبی روحانی، امام جمعه بابل با بیان اینکه قتل آیت الله سلیمانی، نماینده پیشین ولی فقیه در سیستان و بلوچستان برنامه‌ریزی شده و هدفمند بود، گفت: قاتل بعد از ضربه به سر ایشان رو به روی ایشان قرار گرفت تا ضربه بعدی را بر قلب ایشان وارد کند تا از شهادت مطمئن شود و سپس با لگد به صورت ایشان می‌کوبد و دماغ ایشان را خرد می‌کند. بعد از دستگیری قاتل او ادعا کرد که ایشان را نمی‌شناخته و فکر کرده که برادر معاون بانک است و ظاهرا این فرد وامی را تقاضا کرده بود، ولی آن آقا نداده و این مرد برای انتقام دست به همچین عملی زده بود. روز پنجشنبه در نیروی انتظامی بابلسر گفت که من ایشان را کاملا می‌شناختم.