گروگان‌های آمریکایی را

فورا آزاد کنید

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: پیام من به روسیه، ایران و تمام دولت‌هایی که در سراسر جهان آمریکایی‌ها را گروگان گرفته یا بناحق بازداشت کرده‌اند این است که: آنها را فورا آزاد کنید. جو بایدن مدعی شد که دولت آمریکا، ابزار جدیدی را برای تحمیل هزینه‌های اقتصادی سنگین بر آنانی که آمریکایی‌ها را در سراسر جهان گروگان می‌گیرند یا به ناحق بازداشت می‌کنند، به کار می‌گیرد.