فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم، گفت: قرآن کریم اشاره‌ای به حرام بودن بی‌حجابی ندارد. ناصر قوامی در گفتگو با وبگاه «نواندیش» افزود: من به عنوان روحانی ۸۰ ساله که تحصیلاتی که آقایان با آن‌ها خودشان را مرجع می‌دانند،۳۰ سال پیش گذرانده ام و قویاً می‌گویم، فشار به زنان نه تنها آن‌ها را به حجاب خوش‌بین نمی‌کند، بلکه زنان ایرانی را از دین زده خواهد کرد.