جام‌جم‌آنلاین، نسخه الکترونیکی روزنامه رسمی صداوسیما نوشت: «گزارش‌های به دست آمده از بیانیه‌های اخیر میرحسین موسوی نشان می‌دهد اردشیر امیرارجمند از مشاوران موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ که ارتباطات گسترده‌ای با جریان نفاق دارد از نویسندگان اصلی این متن بوده است. همچنین در نگارش بیانیه معاندانه اخیر موسوی، محمدجواد اکبرین نیز نقش‌آفرین بوده است. پس از انتشار بیانیه اخیر و با توجه به اینکه میزان ارتباطات موسوی با رابطان جریان نفاق افزایش یافته و به تعبیری وی به منزله نیروی منافقین در داخل کشور در حال فعالیت و عملیات است تصمیم بر این شد بخشی از محدودیتهایی که نسبت به حصر وی برداشته شده بود مجدداً اجرا شود.»