به گزارش مهر، محمد کشاورززاده، سفیر ایران در پکن، با بیان اینکه ما پول بلوکه شده در چین نداریم، گفت: خیلی از پروژه‌ها در ایران امروز توسط چینی‌ها انجام می‌شود و برخی از پروژه‌ها نیز در دست اقدام است. همچنین آمریکایی‌ها شرکت‌های زیادی از چینی‌ها را تحریم کردند و شرکت‌های چینی متضرر شدند اما با این حال شرکت‌های چینی هنوز در ایران حضور دارند. وی با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌های غربی علیه چین گفت: این تبلیغات بیشتر نشأت گرفته از حسادت آن‌ها نسبت به پیشرفت‌های است که چین دارد. به عنوان مثال امروز شاهد تورم در کشورهای غربی بخصوص آمریکا هستیم اما تورم چین نزدیک یک درصد است.