اردستانی، نماینده ادوار مجلس می‌گوید: در سیاست خارجی ما علاقه داشتیم بعد از انقلاب، کشور‌های عربی مانند عربستان، کویت، عراق و... همانطور که با شاه رفتار می‌کردند و ژاندارمی شاه را پذیرفته بودند، همان نگاه را به جمهوری اسلامی داشته باشند. اما آن‌ها از نگاه آمریکا به ما می‌نگریستند.

احمد بخشایش اردستانی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ می‌افزاید: ایران به دلیل ناراحتی از این موضوع، جبهه مقاومت شامل کشور‌هایی مانند سوریه، عراق، لبنان و یمن را ایجاد کرد که روابط خوبی با ایران دارند، ایران نیز در مباحث مختلفی به آن‌ها کمک می‌کند.

به گفته وی، یک‌سری کشور‌های همسایه هستند که جمهوری اسلامی سعی کرد با قدرت منطقه‌ای خودش، آن‌ها را به درک واحد برساند؛ مانند عربستان، بحرین، امارات و کویت.

نماینده ادوار مجلس می‌گوید: چه بخواهیم چه نخواهیم، ایران با آمریکا سرشاخ شده است و به همین دلیل در سیاست خارجی خود سعی کرد با کشور‌های ابرقدرتی مانند چین و روسیه مراوده داشته باشد. متاسفانه اروپا و آمریکا با فشار حداکثری به ایران، ایران را در یک سینی گذاشته و به شرق تقدیم کردند.

او ادامه می‌دهد: بهتر است ارتباط منطقی با غرب هم داشته باشیم. سیاست خارجی رئیسی در این سه سطحی که توضیح دادم، یعنی الف) «کشور‌های مقاومت»، ب) «کشور‌های همسایه» و دیگری پ) «کشور‌های بزرگ و ابرقدرت» تا حدی می‌توان گفت که قابل قبول بوده است؛ البته نه با نمره بالا. مخصوصا موفقیتی که توانست در خصوص توافق با عربستان به دست بیاورد، چرا که این توافق هم مورد نیاز عربستان سعودی بود

هم ایران.