رسانه‌های ارمنستان از سفر کاری یکشنبه (نهم آوریل، ۲۰ فروردین) آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان به تهران خبر دادند. به گزارش آرمن پرس، گریگوریان در این سفر با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار خواهد کرد.