وزیر ورزش در مورد شایعات مطرح شده در خصوص برکناری‌اش گفت: تصمیم‌گیرنده در این خصوص شخص رئیس‌جمهور است و بنده تصمیم‌گیر نیستم.  حمید سجادی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا پس از جلسه دیروز هیات دولت، افزود: درحال‌حاضر سر کارم هستم و کارم را انجام می‌دهم. حتی در روزهای تعطیل هم سرکار بودم.