کانال خبری چند ثانیه از پاک شدن شعار‌های نوشته شده بر روی دیوار سفارت انگلیس خبر داد. گفته می‌شود شهرداری تهران این شعار‌ها را پاک کرده است.