سفیر آکرودیته ایران در لیبی از بازگشایی سفارت ایران در این کشور خبر داد. رئوف شیبانی در گفت‌وگو با ایسنا  با بیان این‌که در حال حاضر سفارت لیبی در تهران در سطح کاردار مشغول به فعالیت است، افزود: در ارتباط بازگشایی سفارت ایران در لیبی با وزیر خارجه این کشور رایزنی و گفت‌وگو کردیم و مقامات دولت وحدت ملی در لیبی از این موضوع استقبال کردند.