کسری نوری از دراویش گنابادی از زندان آزاد شد.  فرشید یداللهی وکیل کسری نوری در توئیتر از آزادی موکلش پس از «تحمل پنج سال و یک ماه حبس بدون یک روز مرخصی» خبر داد.