محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیروز در توئیتی از تصویب کلیات طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» خبر داد و آن را یکی از گام‌های تحول در قوانین اقتصادی کشور عنوان کرد. در واکنش به آن، وحید اشتری (افشاگر سیسمونی گیت) به کنایه نوشت: «جسارتا سوال این است که این حمایت مالی از افشاگران فساد را بعد از زندانی کردنشان انجام می‌دهید یا قبل‌اش؟»