وزیر ارشاد گفت: میزان آزادی ‌بیان و فضایی که در کشور وجود دارد، قابل‌مقایسه با جا‌های دیگر نیست.

محمدمهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص این که دادستانی تهران نسبت به انتشار اخبار مسمویت دانش‌آموزان علیه سه رسانه کشور و برخی از هنرمندان اعلام جرم کرده است و اینکه پیگیری وزارت ارشاد در این خصوص چه بوده است، گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب وظایف قانونی که داریم، عمل می‌کنیم و در این خصوص، هیأت نظارت بر مطبوعات که یک هیأت فراقوه‌ای است تذکراتی داشت و احتمالا برحسب تشخیصی که دستگاه قضایی داده در این مورد ورود پیدا کرده است.