ایران قرارداد خرید سوخو۳۵-


از روسیه را نهایی کرد

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد، ایران قرارداد خرید هواپیمای سوخو-۳۵ از روسیه را به طور نهایی هماهنگ کرده. در عین حال نمایندگی دائم ایران به طور مشخص نگفت که چه زمانی بر سر این قرارداد توافق شده و قرار است چه تعداد سوخو ۳۵ از فدراسیون روسیه به ایران تحویل داده شود و در چه زمانی. این نمایندگی تاکید کرده که اطلاعان مربوط به تعداد این هواپیما و زمان تحویل محرمانه است و جزئیات منتشر نمی‌شود، زیرا این اطلاعات طبقه‌بندی شده

است.