به گزارش رویداد ۲۴، حسین انواری، عضو موتلفه اسلامی در واکنش به دلیل گرانی‌های افسارگسیخته گفت: گرانی امری طبیعی است و نمی‌توان به عملکرد تیم اقتصادی دولت ربطش داد. در واقع مشکلات نتیجه توطئه دشمنان است که می‌خواهند ایران را به نابسامانی بکشند. انواری با بیان اینکه اگر اقدامات دولت رئیسی نبود، شرایط اقتصادی بسیار بدتر می‌شد، تصریح کرد: باید دولت همت بیشتری داشته باشد و مردم هم باید بیشتر مقاومت کنند و برای درآمد بیشتر دلار نخرند.