محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در دیدار «سالم بن ناصر العوفی»، فرستاده ویژه پادشاه عمان و وزیر انرژی و معادن این کشور، با اشاره به اشتراکات فراوان و روابط دیرینه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان گفت: روابط تهران و مسقط روابطی بسیار صمیمانه و ممتاز است که باید تلاش کنیم مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین را نیز همپای روابط سیاسی گسترش دهیم. سالم بن ناصر العوفی نیز از مأموریت ویژه خود برای پیگیری روند همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های دو کشور در تمامی بخش‌ها از جمله انرژی خبر داد و گفت: به دستور پادشاه عمان باید در کوتاه ترین زمان ممکن مسایل پیش روی توسعه همکاری‌های تهران و مسقط را حل و فصل کنیم.