گروهی از قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکایی با ارسال نامه‌ای به دولت این کشور، خواستار تحریم 227 نماینده مجلس ایران شدند. به گزارش وبسایت خبری «واشینگتن فری‌بیکن»، 26 نماینده کنگره آمریکا در این طرح ادعا کرده‌اند که از میان 290 نماینده مجلس ایران، 227 تن از آن‌ها باید به‌دلیل ارائه آنچه سازوکار قانونی برای قتل، شکنجه و محاکمه ناعادلانه معترضان در ایران» خواندند، تحت تحریم قرار گیرند. اشاره قانون‌گذاران آمریکایی به227 نماینده مجلس است که پیشتر امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه برای اعدام معترضین به آنها منتسب شده بود.