فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ابقای احمد جنتی در جایگاه ریاست مجلس خبرگان واکنش نشان داد. محمدعلی ابطحی، در توئیتر نوشت: «آقای جنتی عزیز خدا عمرتان را طولانی کند ما که بخیل نیستیم، ولی خدایی چه می‌شد خودتان در ۹۶ سالگی ریاست مجلس خبرگان را قبول نمی‌کردید و این قدر هزینه معنوی به نظام، رهبری و افکار عمومی تحمیل نمی‌کردید؟