محمد کشاورززاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن در توئیتی نوشت: «سفر تاریخی جناب آقای رییسی به ‎چین و مذاکرات و توافقات انجام شده در راستای منافع ملی ‎ایران است که به مذاق بعضی ها خوش نیامده و با دروغ‌پراکنی سعی دارند ابعاد موفق این سفر را مخدوش و یا به موضوعات جزیی محدود نمایند. بدون شک توافقات انجام شده بزودی آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.»