رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه ما مسیر را درست طی کنیم و عمل ما صواب و درست باشد، مردم رضایت خواهند داشت؛ و اِلّا حرف زدن و بولتن دادن بدون انجام عمل صحیح، هیچ فایده‌ای ندارد. به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در دیدار با اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به ارزش عمل صحیح و درست از جانب مسئولان در هر سمت و منصب و جایگاهی، تأکید کرد.