وزیر کشور استرالیا مدعی خنثی کردن عملیات جاسوسی مرتبط با ایران شد. کلر اونیل، در اظهاراتی ادعا کرد که آژانس اطلاعات داخلی این کشور اواخر سال گذشته عملیات جاسوسی توسط دولت ایران را که یک شهروند دوتابعیتی مرتبط با اعتراضات را در استرالیا هدف قرار داده بود، متوقف کرده است. وی تاکید کرد که «ما مطلقاً تحت هیچ شرایطی تلاش دولت‌های خارجی برای مداخله در تظاهرات مسالمت‌آمیز، تشویق خشونت یا ساکت کردن نظرات را تحمل نمی‌کنیم.»