عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تعطیلی قانون، با توجه به شیوه واگذاری اموال غیرمنقول دولت خبر داد. محمود عباس‌زاده مشکینی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفت:‌ «اگر یک شورای عالی برای نظارت، بررسی و رفع موانع تشکیل می‌شد خیلی خوب بود؛ اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قانون کنیم، به نظر من اصلا درست و منطقی نیست. به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می‌تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست.»