عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به بیاینه اخیر میرحسین موسوی که گفته بود «باید به سمت اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی رفت»، به رویداد۲۴ گفت: فرصت ندارم خبر‌های حاشیه‌ساز مثل بیانیه آقای موسوی را ببینم و دنبال کنم و اعتقادی هم به مباحث این افراد ندارم. حسین نوش‌آبادی افزود: رفتار‌های الان این افراد در پازل سیاسی و جریان معارضین تعریف می‌شود و حرف‌هایشان اصلاً اهمیتی ندارد. به گفته او،‌ حرکات این‌چنینی توسط کسانی که خودشان زمانی مسند امور کشور را داشته‌اند در مقابل حرکتی که الان در حال شکل گرفتن است و نظام آن را دنبال می‌کند، اصلاً زیبنده نیست. این حرف‌ها و حرکات نه جالب و نه به نفع مردم است.