حکم ۲ سال حبس زینب موسوی تایید شد

 

 

زینب موسوی، کمدین معروف اینستاگرامی، با اشاره به اینکه دادگاه انقلاب قم او را به ۲ سال زندان محکوم کرده‌ است گفت که مشمول عفو نشده و باید راهی زندان شود. او که در صفحات مجازی به «امپراتور کوزکو» شناخته می‌شود، دیروز در اینستاگرام نوشت با او تماسی گرفته شده که خود را به اجرای احکام معرفی کند. موسوی ۲۰ مهر بازداشت و اواخر آبان با تودیع وثیقه آزاد شده بود.